dimecres, 16 de desembre de 2015

OFERTA DE PRIMER ANUNCI PER A MESTRES, PROFESSORS, MARES I PARES DE LES ESCOLES CRISTIANES

L'espectacle "MIseri 💜dia: els secrets dels 10 manaments" té un valor en si mateix, però també és una bona ocasió - a rel de l'impacte que causa – per motivar l’engegada d’uns grups de mestres i de mares i pares interessats en (re-)connectar   amb l'experiència de fe. 

L’ESCOLA DIOCESANA D’EVANGELITZACIO/PRIMER ANUNCI VINCULADA A DELEGACIÓ D'APOSTOLAT SEGLAR DE BARCELONA 

Ofereix un entrenament intensiu en el mètode "Vine i veuràs" (CPL, Barcelona 2014) per a mestres i responsables de pastoral que vulguin ser animadors d'aquests grups que es formin arrel de la visualització de l'espectacle o fruit d'una oferta específica feta per la direcció de l'escola. 

 El curs que s’ofereix enguany comprèn 14 hores intensives impartides en quatre matins de dissabte triats atenent als tempos que marca el calendari escolar de mestres i professors, però obert també a mares i pares que hi puguin estar interessats.


Ø  Dissabtes 16 i 30 de gener, i 20 i 27 de febrer de 2016.
Ø  De 10,00 a 13,30 h.
Ø  Lloc cèntric: Les Escolàpies-Llúria (C Aragó 302, Barcelona)
v  Per inscripcions adreçar-se a dseglar@arqbcn.cat
v  Preu: 30 €. Es pot demanar beca.
               La Caixa ES52 2100 3200 9722 0084 5204 
   Termini d’inscripció: el 15 de gener de 2016.
 • El curs, com es pot veure en el programa detallat a continuació, combina de manera alternativa la teoria i la pràctica, tot introduint l’ús dels nous llenguatges que parlen més directament al cor:
o   L’ambientació acollidora de l’espai on es desenvolupa la trobada
o   La tria de breus seqüències cinematogràfiques adients als textos evangèlics
o   les músiques ambientals i els cants senzills fàcils de seguir a la primera
o   la comunicació en petit grup
 • A partir del tercer dissabte el curs s’imparteixi en règim de master class, es a dir, els alumnes organitzats en equips – que prèviament s’han pogut preparar - esdevenen animadors d’una sessió real de primer anunci adreçada a la resta d’assistents, i en els moments adequats reben les observacions oportunes per millorar i treure més bon partit del mètode emprat. 
Curs intensiu d’entrenament en el mèode “Vine i veuràs”  Gener-Febrer 2016

1r dissabte 16 de gener
 • Projecció de la pel·lícula Qui a envie d’etre aimé? (Qui desitja ser estimat) 2011 Subtitulada en castellà. Basada en fets reals: un advocat ateu descobreix la fe assistint a unes trobades convocades per l’escola on va el seu fill.
 • Presenta Peio Sànchez, professor de FTC, membre de Signis (Coordinació Catòlica Internacional de l’Audiovisual)
 • Diàleg a partir de la pel·lícula sobre la complementarietat entre mètodes pastorals de temps breu i impactant  i mètodes de temps llarg i reflexiu . Modera: Anna Almuni, Delegada d’Apostolat Seglar de Barcelona.
 • Per què la generació situada entre 30 i 55 anys experimenta un rebuig instintiu de la proposta cristiana: l’evolució del jo autònom en la cultura occidental, per Xavier Morlans, professor de FTC, consultor del Pontifici Consell per a la Nova Evangelització.
 2n dissabte 30 de gener
 • El primer anunci en el projecte pastoral del Papa Francesc, per Anna Almuni, Delegada d’Apostolat Seglar de Barcelona.
 • Proposta del 1er guió de Primer anunci del manual Vine i veuràs: Jesús i la samaritana (“Dóna’m aigua viva”), per l’equip laïcal coordinat per Tomàs Padrós, Professor del Col·legi Tecla Sala (L’Hospitalet de Llobregat).
 • S’organitzen grups amb els assistents al curs per les pràctiques de guions de primer anunci i de diàlegs virtuals o joc de rol. a partir del proper dia.
3r dissabte 20 de febrer: Pràctiques (en Master class)
 • Equip “A”, format per assistents al curs, ofereixen a la resta d’assistents el 1er guió: Jesús i la samaritana (“Dóna’m aigua viva”).
 • Diàleg virtual - joc de rol - amb algú que va deixar la fe desenganyat.
 • Equip “B”, format per assistents al curs, ofereixen el 2on guió: Jesús i Nicodem (“Néixer de dalt”)
4t dissabte 27 de febrer: Pràctiques (en Master class)
 • Equip “C”: ofereix el 3er guió: Jesús i el cec (“Senyor que hi vegi”)
 • Diàleg virtual – joc de rol – amb un agnòstic en recerca
 • Equip “D”: ofereix el 4art guió: Jesús des de la creu (“Jesús que et conegui”)
 Inscripcions Secretaria tècnica: Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar
 C/ Sant Pau, 101 Tf. 93 301 15 68 Fax: 93 317 17 99 
Adreça electrònica: dseglar@a