divendres, 20 de maig de 2016

Títol d’Expert en Pastoral Educativa

Us presentem un nou curs per obtenir el títol d'expert en Pastoral Educativa, en el marc de la 9a Escola de Pastoral.
Una escola cristiana ha de tenir com a una de les seves columnes vertebrals un pla i una acció pastoral que abasti totes els nivells educatius i tots els membres de la comunitat educativa. 

Tots els coordinadors de pastoral que no han tingut una formació específica en pastoral (més enllà de la formació teològica, catequètica o com a professorat de religió) haurien de participar, si més no, en l’Escola de Pastoral. Progressivament, cal que més persones de l’escola es formin per tal de tenir veritables departaments de pastoral amb professionals vocacionals, però també tècnicament preparats i formats.

Trobareu tota la informació sobre aquest nou curs en el document que enllacem aquí.