dimarts, 14 de febrer de 2017

Quarta hora dels dimecres - curs 2016/2017QUARTA HORA DELS DIMECRES – Curs 2016-2017
Programació febrer – maig 2017

Logo
15 de febrer
«Presentació de la Carta Apostòlica Misericordia et misera del Papa Francesc». Hi intervindran: Dr. Joan Planellas, degà FTC, Dr. Jaume Aymar, degà FFC, Dr. David Abadias, degà FHEAG, Dr. Armand Puig i Tàrrech, rector AUSP, Mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i gran canceller AUSP
Aula Magna (retransmissió en streaming: www.edusantpacia.cat)

22 de febrer
«Centenari de la primera codificació del Dret Canònic (1917-2017)», a càrrec del Dr. Santiago  Bueno Salinas, vicerector de l’AUSP, president del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona
Aula Magna (retransmissió en streaming: www.edusantpacia.cat)

1 de març
«La Cantata de Randa (dedicada al Beat Ramon Llull), op. 135, llibret de Neus Dalmau», a càrrec del Sr. Salvador Brotons, director de la Banda Municipal de Barcelona
Aula Magna (retransmissió en streaming: www.edusantpacia.cat)

9 de març (dijous)
Festa de Sant Pacià i Dia de les Facultats
«Els canvis socials i econòmics  a la Catalunya d’avui»
Aula Magna (retransmissió en streaming: www.edusantpacia.cat)

22 de març
«Els monestirs insulars a la Mediterrània occidental», a càrrec del Dr. Mateu Riera, professor de la FHEAG
Aula Magna (retransmissió en streaming: www.edusantpacia.cat)

29 de març
«La Humanitat, cinquanta anys després de la Populorum progressio (1967-2017)», a càrrec del Dr. Antoni Babra, director del Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església (FTC-AUSP) i del Dr. Llorenç Puig, S.I., delegat provincial de la Companyia de Jesús
Aula I (retransmissió en streaming: www.edusantpacia.cat)

5 d’abril
«El paradigma bíblic en l’obra de Mercè Rodoreda», a càrrec de la Dra. Maria Campillo, professora de la UAB
Aula Magna (retransmissió en streaming: www.edusantpacia.cat)

26 d’abril
«La música com un verb del cor», a càrrec del Dr. Abel Miró i Comas, professor a l’ISCR de Vic-AUSP i a la UB, i del Sr. Modest Moreno i Morera, organista i professor al Conservatori Professional de Música de Vic
Lloc: Capella del Seminari Conciliar de Barcelona

2 de maig
Conferència sobre franciscanisme
A càrrec de la Família Franciscana de Catalunya
Aula Magna (retransmissió en streaming: www.edusantpacia.cat)

17 de maig
«Conversió ecològica davant la ideologia del transhumanisme», a càrrec del Sr. Albert Cortina, director de l’Estudi DTUM
Aula Magna (retransmissió en streaming: www.edusantpacia.cat)

24 de maig
Presentació de llibres de l’Ateneu U. Sant Pacià
Aula Magna (retransmissió en streaming: www.edusantpacia.cat)

31 de maig
Missa d’acció de gràcies