RECURSOS FECC

El mitjà influeix la percepció del missatge deia M. McLuhan ja fa uns quants anys. Per això una pastoral educativa sense recursos digitals fa que el seu missatge sembli antiquat.

Aquest és el motiu pel qual la Fundació Escola Cristiana ha signat un conveni amb Barcelona multimèdia, editorial amb una llarga tradició i experiència en materials didàctics relacionats amb l’ensenyament de la religió i la pastoral escolar, posant a disposició els educadors de les escoles cristianes i dels pares i mares d’alumnes els esmentats materials que trobareu explicitats més endavant.

Com es pot constatar, el seguit de materials abasta recursos complementaris als currículums de l’assignatura de religió catòlica d’Educació Infantil i Primària i un seguit de publicacions que recullen històries de la bíblia, paràboles i miracles de Jesús, salms, pregàries i vides de sants adequats per a nois i noies.

És un nou servei gratuït que la FECC posa a disposició de les escoles i les AMPAs per contribuir a una formació religiosa que apropi a la vivència i diàleg amb Jesús i a la celebració comunitària de la fe. 


Cliqueu a la imatge per accedir als materials.
http://www.recursosfecc.cat/ 
Els continguts s’han publicat en català, castellà i anglès i els podeu trobar a:
www.recursosfecc.cat

Compta amb un índex que enllaça els objectius dels currículums d’infantil i primària amb els més de 300 recursos publicats.

Inclou totes les publicacions cristianes que l’editorial ha publicat en els darrers deu anys. Hi trobareu, per exemple, les 60 pel·lícules de la Bíblia que Barcelona Multimedia havia publicat en els DVD Descobrim la Bíblia.

També hi trobareu:
 • 60 històries de la Bíblia en format còmic.
 • Totes les paràboles de Jesús en còmics. Cada paràbola inclou el text bíblic i un comentari que us servirà per preparar-vos la sessió.
 • Tots els miracles de Jesús en còmic. Comentats també i amb el text bíblic.
 • Un llibre de Salms il·lustrat adequat per a nois i noies.
 • 300 pregàries curtes que poden servir per a fer un bon dia.
 • Quatre llibres per a explicar de forma senzilla:
  • El Credo
  • La missa
  • El Parenostre
  • Les Benaurances
 • La vida de Sant Francesc i Santa Clara d’Assís en pel·lícules i còmics
 • La vida de Sant Ignasi en còmic
Tots els dibuixos són de Picanyol i els guions de Toni Matas.

Els textos estan basats en citacions directes de la Bíblia. La traducció que s’ha fet servir és la de la Bíblia Catalana Interconfessional BCI.

La web és completament gratuïta. Es pot fer servir en qualsevol dispositiu: tant ordinadors, com tauletes com telèfons mòbils. També podeu connectar el vostre dispositiu a un projector o una pissarra digital.

Els continguts es poden descarregar en format PDF i imprimir-los per distribuir-los entre els alumnes.

La web està orientada a l’ús escolar però també la podeu posar a disposició de les famílies. És un recurs que segur que us agrairan.