divendres, 18 de desembre de 2015

Bon dia: hem vingut a saludar-te

Avui publiquem el vídeo i el material didàctic de la primera de les cançons del recull "El teu nom és com un caramel" de Raül Benéitez amb il·lustració d'Anna Sallés.


 

dimecres, 16 de desembre de 2015

OFERTA DE PRIMER ANUNCI PER A MESTRES, PROFESSORS, MARES I PARES DE LES ESCOLES CRISTIANES

L'espectacle "MIseri 💜dia: els secrets dels 10 manaments" té un valor en si mateix, però també és una bona ocasió - a rel de l'impacte que causa – per motivar l’engegada d’uns grups de mestres i de mares i pares interessats en (re-)connectar   amb l'experiència de fe. 

L’ESCOLA DIOCESANA D’EVANGELITZACIO/PRIMER ANUNCI VINCULADA A DELEGACIÓ D'APOSTOLAT SEGLAR DE BARCELONA 

Ofereix un entrenament intensiu en el mètode "Vine i veuràs" (CPL, Barcelona 2014) per a mestres i responsables de pastoral que vulguin ser animadors d'aquests grups que es formin arrel de la visualització de l'espectacle o fruit d'una oferta específica feta per la direcció de l'escola. 

 El curs que s’ofereix enguany comprèn 14 hores intensives impartides en quatre matins de dissabte triats atenent als tempos que marca el calendari escolar de mestres i professors, però obert també a mares i pares que hi puguin estar interessats.


Ø  Dissabtes 16 i 30 de gener, i 20 i 27 de febrer de 2016.
Ø  De 10,00 a 13,30 h.
Ø  Lloc cèntric: Les Escolàpies-Llúria (C Aragó 302, Barcelona)
v  Per inscripcions adreçar-se a dseglar@arqbcn.cat
v  Preu: 30 €. Es pot demanar beca.
               La Caixa ES52 2100 3200 9722 0084 5204 
   Termini d’inscripció: el 15 de gener de 2016.
 • El curs, com es pot veure en el programa detallat a continuació, combina de manera alternativa la teoria i la pràctica, tot introduint l’ús dels nous llenguatges que parlen més directament al cor:
o   L’ambientació acollidora de l’espai on es desenvolupa la trobada
o   La tria de breus seqüències cinematogràfiques adients als textos evangèlics
o   les músiques ambientals i els cants senzills fàcils de seguir a la primera
o   la comunicació en petit grup
 • A partir del tercer dissabte el curs s’imparteixi en règim de master class, es a dir, els alumnes organitzats en equips – que prèviament s’han pogut preparar - esdevenen animadors d’una sessió real de primer anunci adreçada a la resta d’assistents, i en els moments adequats reben les observacions oportunes per millorar i treure més bon partit del mètode emprat. 
Curs intensiu d’entrenament en el mèode “Vine i veuràs”  Gener-Febrer 2016

1r dissabte 16 de gener
 • Projecció de la pel·lícula Qui a envie d’etre aimé? (Qui desitja ser estimat) 2011 Subtitulada en castellà. Basada en fets reals: un advocat ateu descobreix la fe assistint a unes trobades convocades per l’escola on va el seu fill.
 • Presenta Peio Sànchez, professor de FTC, membre de Signis (Coordinació Catòlica Internacional de l’Audiovisual)
 • Diàleg a partir de la pel·lícula sobre la complementarietat entre mètodes pastorals de temps breu i impactant  i mètodes de temps llarg i reflexiu . Modera: Anna Almuni, Delegada d’Apostolat Seglar de Barcelona.
 • Per què la generació situada entre 30 i 55 anys experimenta un rebuig instintiu de la proposta cristiana: l’evolució del jo autònom en la cultura occidental, per Xavier Morlans, professor de FTC, consultor del Pontifici Consell per a la Nova Evangelització.
 2n dissabte 30 de gener
 • El primer anunci en el projecte pastoral del Papa Francesc, per Anna Almuni, Delegada d’Apostolat Seglar de Barcelona.
 • Proposta del 1er guió de Primer anunci del manual Vine i veuràs: Jesús i la samaritana (“Dóna’m aigua viva”), per l’equip laïcal coordinat per Tomàs Padrós, Professor del Col·legi Tecla Sala (L’Hospitalet de Llobregat).
 • S’organitzen grups amb els assistents al curs per les pràctiques de guions de primer anunci i de diàlegs virtuals o joc de rol. a partir del proper dia.
3r dissabte 20 de febrer: Pràctiques (en Master class)
 • Equip “A”, format per assistents al curs, ofereixen a la resta d’assistents el 1er guió: Jesús i la samaritana (“Dóna’m aigua viva”).
 • Diàleg virtual - joc de rol - amb algú que va deixar la fe desenganyat.
 • Equip “B”, format per assistents al curs, ofereixen el 2on guió: Jesús i Nicodem (“Néixer de dalt”)
4t dissabte 27 de febrer: Pràctiques (en Master class)
 • Equip “C”: ofereix el 3er guió: Jesús i el cec (“Senyor que hi vegi”)
 • Diàleg virtual – joc de rol – amb un agnòstic en recerca
 • Equip “D”: ofereix el 4art guió: Jesús des de la creu (“Jesús que et conegui”)
 Inscripcions Secretaria tècnica: Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar
 C/ Sant Pau, 101 Tf. 93 301 15 68 Fax: 93 317 17 99 
Adreça electrònica: dseglar@a

OFERTA LÚDICO-FORMATIVA PER A MESTRES I PROFESSORS DE LES ESCOLES CRISTIANES


Encara sota els efectes pertorbadors dels diversos atemptats gijadistes a Occident i arreu del món, ens arriba una proposta original que vol propiciar una redescoberta de la llum i la força que l'Evangeli pot aportar encara a les nostres vides i a la nostra societat. FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA DE CATALUNYA,

DELEGACIÓ D'APOSTOLAT SEGLAR DE BARCELONA

FUNDACIÓ UNAVEU 

us ofereixen l'espectacle:


"MIseri💜 dia: els secrets dels 10 manaments"

Un espectacle mutimèdia que entrellaça:

 • Seqüències de pel·lícules actuals magistralment comentades pel crí-tic de cinema Peio Sànchez, 
 • Música en viu pel mestre Antoni-Olaf Sabater (autor de la música original de Ventdelplà))
 • Síntesis del teòleg i comunicador Xavier Morlans

L'espectacle es desenvolupa en dues sessions  - de 1,30 h. de durada cada una -  a realitzar en dos dies diferents. S'ofereix en un horari accessible a mestres i professors (dies feiners a les 18,00 h)Per tal que puguin aprofitar l'oferta el major nombre de mestres i professors d'escoles cristianes es recomana posar-se d'acord en una d'aquestes dues modalitats:a) Escoles d'una mateixa congregació religiosa organitzen el trasllat en autocar de mestres i professors a l'auditori o teatre escollit de la pròpia congregaciób) Escoles de diverses congregacions properes físicament s'organitzen per facilitar l'assistència del seus mestres a una de les sales amb major capacitat de la zonaTambé es imprescindible per a la bona marxa de la iniciativa que la direcció de cada escola s'hi impliqui en la motivació i valoració de l'assistència del seus mestres i professors. 


Per a més informació i per concertar dates i llocs on oferir l'espectacle  adreceu-vos a rmpique@escolacristiana.org
dimarts, 15 de desembre de 2015

Acte de presentació de la Carta Pastoral

CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE

Acte de presentació de la Carta Pastoral
Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món amb misericòrdia.

Hi intervindran:
Dr. Jaume González Padrós, director de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona

Dr. Joan Planellas Barnosell, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya

Dr. Armand Puig i Tàrrech, rector de l’Ateneu U. Sant Pacià

Mons. Joan Enric Vives i Sicília, arquebisbe d’Urgell, secretari de la CET i president de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL)

Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona

Dijous, 17 de desembre de 2015, a les 13 h.

image-3fcbfba962227c4717abd24b3c7285eb

dimecres, 9 de desembre de 2015

Nadala "Estel de nit"

Escolteu aquesta nadala de Raül Benéitez, gravada l'any passat amb els Encordats.

Edicions bíbliques

El Centre de Pastoral Litúrgica ens informa que tenen en distribució les edicions bíbliques de la BCI, editades en conjunt amb l’Associació Bíblica de Catalunya i altres entitats.
 La Bíblia catalana.. Traducció interconfesional: Aquesta Bíblia és el resultat d’un treball conjunt dut a terme per cristians de diverses confessions. Vol posar a l’abast dels seus lectors, amb un llenguatge planer i expressiu, els textos que formen la Sagrada Escriptura.


Bíblia de la Comunitat – BCI: Hem donat a aquesta nova edició bíblica el nom de «Bíblia de la Comunitat» (#BCom). L’oferim, en primer lloc, a totes les esglésies, grans o petites, de les nostres diòcesis perquè pugui ser col·locada en un lloc d’honor de l’espai sacre. Però, en un temps eclesial assenyalat pels dos Sínodes de la Família (2014 i 2015), també l’oferim a les llars que desitgin entronitzar la paraula de Déu i fer-ne un punt de referència de la pregària i la convivència familiars.


La Bíblia – BCI: La Bíblia. No necessita presentació. És el llibre dels llibres. Es troba a l’arrel del nostre art i de la nostra literatura. Potser és el llibre més globalitzat, més present a tot el món.Catalana. És una traducció al català, feta amb criteris científics, en llenguatge planer i expressiu.Interconfessional. 


NOU TESTAMENT I SALMS – BCI: El Nou Testament i Salms es publica per primera vegada en català en un mateix volum. El text que es presenta, planer i expressiu, respon alhora a la necessitat de tenir un text bíblic comú a totes les confessions cristianes, fidel als escrits originals i que sigui comprensible per tots aquells lectors d’avui que tenen com a pròpia la llengua catalana.


Nou Testament de la BCI – Carpeline: El Nou Testament de la Bíblia Catalana Interconfessional, en edició popular.


Nou Testament de la BCI – Escolar: El Nou Testament de la Bíblia Catalana. Traducció Interconfessional presentat en una edició popular 


Els Salms. Un diàleg sincer amb Déu: Els Salms, llibre de pregàries sorgides de la vida, són una abraçada entre Déu i nosaltres, un diàleg sincer entre dues persones que s’estimen: Déu ens parla en les paraules dels salms i nosaltres parlem a Déu amb els salms.


La Bíblia dia a dia: La Litúrgia de les Hores ofereix dues possibilitats respecte a les lectures bíbliques de l’Ofici de Lectura: el cicle anual i el cicle biennal. En els nostres llibres oficials, per raons pràctiques, s’ha optat per fer servir el cicle anual, que té l’inconvenient que, fet i fet, fa que només es llegeixi la meitat del text bíblic, mentre que si s’hagués optat pel biennal, el creient que resa l’Ofici de Lectura tindria a l’abast, al llarg de dos anys, una lectura molt més completa de l’Escriptura. Tenint en compte aquest fet, des de l’Associació Bíblica de Catalunya es va fer l’esforç. ja fa anys, d’oferir uns comentaris del cicle biennal amb un llenguatge entenedor i que ajudi a pregar, partint, això sí, d’un coneixement aprofundit del sentit dels textos bíblics. Per a cada un dels dies, doncs, s’oferia la citació bíblica corresponent del text segons el cicle biennal, i a continuació el comentari corresponent. Ara, amb la reedició d’aquest llibre, el Centre de Pastoral Litúrgica i l’Associació Bíblica de Catalunya tornen a posar a l’abast del poble cristià aquest valuós materia

Activitats de la delegació diocesana de Pastoral de Joventut - desembre 2015

ÚLTIMS DIES PER APUNTAR-SE A TAIZÈ VALÈNCIA

Abans de l'1 de desembre! 25 euros només el transport en bus i 80 euros la inscripció amb la delegació. 


 

07/12/15 VETLLA DE LA IMMACULADA

Els joves de les diòcesis de Barcelona, de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa amb els nostres pastors ens reunim als peus de la Mare de Déu de la Mercè. 21:30h Basílica de La Mercè12/12/15 RECÉS JOVE D'ADVENT Benaurats els misericordiosos

Recés amb pistes per viure l'any de la misericòrdia. Amb el bisbe Sebastià Taltavull al Monestir de sant Maties
13/12/15 COMIAT DEL CARDENAL Gràcies cardenal Lluís

Comiat del que ha estat el nostre pastor durant els darrers 12 anys. A les 17h a la Sagrada Família
18/12/15 ESTACIÓ D'ENLLAÇ Omple de llum i pau el Món

En els moments que estem vivim pregar per la pau es fa molt necessari. Després de recollir la Llum de la pau a l'església de Betlem la portarem pels carrers,  fent algunes parades per escoltar testimonis de persones de diverses religions que han patit la guerra. Acabarem visitant l'espai intereligiós Migra Studium, amb una pregària per la pau al món i entre les diverses religions. 

21h. Església de Betlem, c/ del Carme amb La Rambla
19/12/15 UNA LLUM A LA NIT de Betlem

Una Llum a la Nit de Nadal pels carrers il·luminats20/12/15 CAFÈ YOUCAT Déu o el meu cervell?

La causa d'una conversió religiosa és un trauma, una paranoia, un problema neuronal... O Déu? Un jove ens explicarà la seva recent conversió i Mar Álvarez, psiquiatra i professora universitària l'entrevistarà intentant descobrir les causes d'aquest misteriós fenomen anomenat conversió. 18h. Església de Santa Anna.
26/12/15 BENVINGUDA AL NOU BISBE JUAN JOSÉ OMELLA

A la catedral de Barcelona tots els joves diocesans sou convidats a donar la benviguda al nou pastor Juan José Omella28-1/12/15 TAIZÈ VALÈNCIA

Molts joves de la diòcesi ens trobarem a València junt amb joves de tota Catalunya i també d'Europa. És possible que podem trobar-nos amb el bisbe Juan José. Ja us informarem.


divendres, 4 de desembre de 2015

És l'Advent un bon moment?

Davant l'interès que moltes persones han mostrat per la cançó de l'Advent, Raül Beneitez, ens ha fet arribar el text i les pautes orientatives derivades la mateixa unitat didàctica "El teu nom és com un caramel". 

Al mateix temps, ens posa en coneixement que ofereix formació entorn el projecte i possibilitat de recital interatiu.

Cliqueu aquí per accedir a les orientacions.

dijous, 3 de desembre de 2015

Eucaristia d’acció de gràcies pel ministeri episcopal del Cardenal Lluís Martínez Sistach

El proper diumenge, 13 de desembre a les 17 hores, l’Església de Barcelona celebrarà una eucaristia d’acció de gràcies pel ministeri episcopal a l’arxidiòcesi del Sr. Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach, a la Basílica de la Sagrada Família. 
 
Per poder assistir a la celebració és imprescindible la presentació d’una invitació gratuïta, sense la qual no es podrà accedir al temple, atès que l’aforament és limitat per les exigències establertes per les normes de seguretat.  Les invitacions es lliuraran a la sala de visites de l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació, 231, fins a completar l’aforament de la Basílica, dins els dies i horaris següents: de dimecres 9 de desembre a divendres 11 de desembre de 2015; matí: de 10 a 14 hores i tarda: de 16 a 20 hores

AVÍS IMPORTANT per als preveres i diaques que vulguin concelebrar:
Els preveres i diaques que vulguin concelebrar hauran de recollir la invitació per a concelebrant també al mateix Seminari Conciliar en els dies i horaris indicats abans.
 • Cal dur alba i estola morada.
 • El lloc per revestir-se us serà indicat en accedir al temple per la façana de la Passió i mostrar la corresponent invitació.
 • Un cop allà, el servei d’ordre us mostrarà el lloc reservat per als concelebrants.
 • Es prega ser a la Basílica no més tard de les 16,45 hores.

dijous, 26 de novembre de 2015

ADVENT-NADAL: MATERIAL PELS ANIMADORS, CATEQUISTES...

Ara que arriben l'Advent i el Nadal, des de la Comunitat d'Acompanyants de SantFeliuJove hem elaborat el material que trobareu en aquest enllaç, que us pot servir per a les sessions amb els grups d'adolescents i joves.

D'altra banda, us anunciem que el proper diumenge 29 de novembre, de les 17 a les 20 hores, tindrà lloc el recés d'Advent a la Casa de l'Església. Tots convidats!