dilluns, 15 d’octubre de 2018

VI CONCURS INFÀNCIA MISSIONERA

Amb motiu de la celebració de la Jornada d’Infància Missionera 2019, el lema de la qual és “Amb Jesús a Betlem… Quina bona notícia!”, Obres Missionals Pontifícies i el Secretariat d’Infància Missionera convoquen el concurs: “EXPLICA LA NOTÍCIA! CREA LA TEVA REVISTA” perquè els nens anunciïn en primera persona la Bona Notícia que Jesús ja està entre nosaltres. 

Amb aquest format periodístic els nens –des del seu compromís com a petits missioners– desenvo­luparan les seves capacitats creatives, comunicatives, lingüístiques i evangelitzadores.